Outros premios de NL

No ámbito da normalización lingüística existen outros premios que recoñecen traxectorias individuais ou colectivas, que valoran o uso consciente e modélico da lingua en determinados ámbitos ou que galardoan traballos ou proxectos concretos. Algúns destes premios son:

Premio San Martiño de Normalización Lingüística

 • Convoca: Asociación Cultural O Bardo (A Estrada) e Concello da Estrada.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: persoas e colectivos que destacan polo seu labor de promoción do idioma galego.
 • Ten tres categorías: A Estrada e Comarca de Tabeirós-Terra de Montes, Galicia enteira e labor de toda unha vida.
 • Candidaturas: son escollidas polo xurado.
 • Premio: elemento simbólico de carácter artístico, sen dotación económica.
 • Edicións: en 2023 tivo lugar a trixésimo terceira edición.

Premios de Publicidade en Galego

 • Convocan: Secretaría Xeral de Política Lingüística, Parlamento de Galicia e Foro Enrique Peinador.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: empresas anunciantes, axencias de publicidade e centros educativos.
 • Ten cinco categorías: segundo o medio de difusión (radio, televisión, Internet ou prensa escrita) e un premio extraordinario para proxectos elaborados polo alumnado de centros educativos.
 • Candidaturas: preséntanas as entidades candidatas.
 • Premio: unha certificación e unha obra artística.
 • Edicións: en 2021 tivo lugar a vixésimo oitava edición.
 • Máis información: convocatoria da vixésimo oitava edición.

Premios Lois Peña Novo

 • Convoca: Fundación Lois Peña Novo.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: persoas, empresas ou entidades públicas que traballen a prol da difusión e normalización da lingua galega.
 • Entréganse anualmente tres premios.
 • Candidaturas: son escollidas polo xurado.
 • Premio: medalla e diploma, sen dotación económica.
 • Edicións: en 2023 tivo lugar a vixésimo sétima edición.
 • Máis información: información sobre os premios concedidos.

Premios Manuel Beiras ao Uso do Galego na Empresa

 • Convocan: Concello de Santiago de Compostela e Cámara de Comercio de Santiago de Compostela.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: empresas radicadas no concello de Santiago de Compostela, tanto as que teñen a súa sede social no municipio como as que realizan unha importante actividade nel.
 • Ten tres categorías: empresa cun uso continuado da lingua galega, empresa de nova incorporación ao uso da lingua galega e empresa innovadora no uso do galego.
 • Candidaturas: poden presentalas as propias empresas ou terceiras persoas.
 • Premio: elemento simbólico de carácter artístico, sen dotación económica.
 • Edicións: en 2023 tivo lugar a vixésimo cuarta edición.
 • Máis información: web do premio.

Premio Luísa Villalta a Iniciativas Normalizadoras

 • Convocan: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: membros da comunidade universitaria galega, así como dos seus respectivos centros adscritos.
 • Ten dúas categorías: deseño dunha campaña que desenvolva unha iniciativa orixinal e que teña como obxectivo fomentar o uso do galego no ámbito universitario e idea que explique razoadamente unha proposta cuxo obxectivo sexa fomentar o uso do galego no ámbito universitario.
 • Candidaturas: as propias persoas interesadas presentan os proxectos.
 • Premio: dotación económica e posibilidade de desenvolver a campaña ou idea premiada.
 • Edicións: en 2018 tivo lugar a décimo quinta edición.
 • Máis información: convocatoria da última edición.

Premio a Artigos Xornalísticos Normalizadores

 • Convoca: Concello de Carballo.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: calquera persoa sen límite de idade ou nacionalidade.
 • Unha única categoría, aínda que poden concederse accésits.
 • Candidaturas: as propias persoas interesadas presentan os textos candidatos.
 • Premio: dotación económica e publicación en nove medios de comunicación.
 • Edicións: en 2018 tivo lugar a décimo cuarta edición.
 • Máis información: bases da última edición e relación de artigos premiados en edicións anteriores.

Premio Xoán Manuel Pintos ao Compromiso coa Lingua

 • Convoca: Concello de Pontevedra.
 • Convocatoria: bianual
 • Destinatarios/as: persoas, empresas, asociacións ou entidades de toda Galicia mais con incidencia no concello de Pontevedra.
 • Ten desde o ano 2018 tres categorías: traxectoria na promoción e normalización da lingua galega ou promoción de actividades que implicasen o espallamento da lingua galega durante os últimos dous anos; promoción e normalización da lingua galega ou de actividades que implicasen o espallamento da lingua galega dun xeito continuado ao longo da súa traxectoria profesional e/ou vital; e promoción e normalización da lingua galega ou de actividades que implicasen o espallamento da lingua galega entre as candidaturas propostas pola cidadanía.
 • Candidaturas: escólleas o xurado salvo na terceira categoría, que se elixe entre as propostas de terceiras persoas.
 • Premio: pergameo; sen dotación económica.
 • Máis información: bases da última edición.

Premio Rosalía de Castro de Lingua

 • Convoca: Deputación Provincial da Coruña.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: persoas, colectivos, entidades ou asociacións de toda Galicia mais con incidencia na provincia da Coruña.
 • Desde 2021 ten tres categorías: persoa, entidade e proxecto de promoción da lingua galega.
 • Candidaturas: preséntanas terceiras persoas.
 • Premio: elemento simbólico de tipo artístico e dotación económica.
 • Edicións: en 2024 ten lugar a décimo quinta edición.
 • Máis información: bases da última edición.

Premio a Proxectos de Webseries en Galego Carballo Interplay

 • Convoca: Concello de Carballo.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: calquera persoa sen límite de idade ou nacionalidade.
 • Unha única categoría.
 • Candidaturas: as propias persoas interesadas presentan os proxectos candidatos.
 • Premio: dotación económica para a edición de polo menos tres capítulos da webserie.
 • Edicións: en 2023 tivo lugar a oitava edición.
 • Máis información: bases da última edición.

Premio Luís Porteiro Garea á promoción e uso do galego na USC

 • Convoca: Universidade de Santiago de Compostela.
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: persoas, entidades ou colectivos, tanto actuais como pasados da USC (alumnado, persoal de administración e servizos, persoal docente e investigador).
 • Unha única categoría.
 • Candidaturas: preséntanas terceiras persoas.
 • Premio: elemento simbólico de tipo artístico, sen dotación económica.
 • Edicións: en 2023 tivo lugar a sexta edición.
 • Máis información: convocatoria da última edición.

Premio Xela Arias

 • Convoca: Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI).
 • Convocatoria: anual.
 • Destinatarios/as: empresa, entidade ou persoa que destaque pola promoción da tradución ou da interpretación cara a ou desde o galego.
 • Recoñécese un único premio.
 • Candidaturas: preséntanas terceiras persoas.
 • Premio: de carácter simbólico, sen dotación económica.
 • Edicións: en 2023 tivo lugar a sexta edición.
 • Máis información: convocatoria da última edición.

Premio Lingua e Empresa Concello de Ames

 • Convoca: Concello de Ames.
 • Convocatoria: en 2018 tivo lugar a primeira edición con vontade de ter continuidade.
 • Destinatarios/as: empresas que teñan a súa sede social ou un centro de actividade no municipio de Ames.
 • Recoñécese un único premio.
 • Candidaturas: poden presentalas as propias empresas ou terceiras persoas.
 • Premio: con dotación económica e campaña de difusión da empresa gañadora na Radio Municipal de Ames.
 • Edicións: en 2022 tivo lugar a quinta edición.
 • Máis información: información da quinta edición.

Premio Ponteareas, Lingua e Empresa

 • Convoca: Concello de Ponteareas.
 • Convocatoria: en 2019 tivo lugar a primeira edición.
 • Destinatarios/as: empresas, autónmos e profesionais que teñan a súa sede social ou un centro de actividade no municipio de Ponteareas.
 • Ten tres categorías: uso continuado da lingua galega, incorporación recente ao uso da lingua galega e traxectoria do uso da lingua galega ao longo de décadas.
 • Candidaturas: poden presentalas as propias empresas ou terceiras persoas.
 • Premio: distinción pública, elemento simbólico de carácter artístico, sen dotación económica.
 • Edicións: en 2023 ten lugar a cuarta edición.
 • Máis información: bases da cuarta edición.